header.png
 

Contributie seizoen 2017 - 2018

Seniorleden (18 jaar en ouder) € 295,00
Juniorleden A/B (14 t/m 17 jaar) € 240,00
Juniorleden C/D (10 t/m 13 jaar) € 227,00
Juniorleden E (8 en 9 jaar) € 207,00
Juniorleden F (7 en 6 jaar) € 150,00
Funkey hockey (4 en 5) € 107,00

     Toeslag zaaltraining € 12,00

G-leden € 127,50
Trimleden / recreanten € 137,00
     Toeslag competitie voor trimleden € 17,00
     Toeslag zaalcompetitie voor trimleden € 16,00
Fit Hockey per keer incl. koffie/thee € 3,50
niet-spelende leden € 100,00
Betalingsvoorwaarden:
  • Uiterste betaaldatumcontributie 2017-2018: 4 weken na factuurdatum
  • Toeslag bij te late betaling per lid: € 20,00
  • Gespreide betaling en overige regelingen zijn alleen mogelijk met toestemming van de penningmeester
  • Korting van 10% geldt bij 3 of meer leden per gezin (trimleden tellen hierbij niet mee).
    Deze korting geldt niet voor borg, inschrijfgeld of toeslagen.


Met ingang van dit seizoen is het innen van de contributie, en andere op de contributiefactuur vermelde zaken, uitbesteed.
Dat betekent dat u de factuur van Evergreen per e-mail en sms krijgt toegezonden van ClubCollect.

ClubCollect maakt hierbij altijd gebruik van het als eerste opgegeven e-mailadres en telefoonnummer.
Eventuele afspraken over betalingstermijn of gespreide betaling dienen met ClubCollect te worden geregeld.

Inschrijvingskosten (eenmalig) / Junioren € 15,00
Inschrijvingskosten (eenmalig) / Senioren € 25,00 (excl. niet-spelende leden)
Borg fluitbeurten juniorleden A en B € 30,00
Afkoop fluitbeurten juniorleden A en B € 50,00
Borg fluitbeurten seniorleden € 60,00
Afkoop fluitbeurten seniorleden € 100,00
Peildatum leeftijdsgrens is 1 oktober
 

Agenda

Nog geen agendapunten.


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram