header.png
 

Scheidsrechters

1.Welkom

Welkom op de arbitrage afdeling van de website. Hier kun je de benodigde informatie vinden als scheidsrechter voor wedstrijden op M.H.V. Evergreen. Voor overige vragen kan er altijd gemaild worden.
 

2. Aanvullende verklaring definitieve verwijdering

Als je als scheidsrechter in een wedstrijd een rode (of twee keer een gele) kaart hebt gegeven, dan moet je dit formulier zo snel mogelijk invullen. Bij senioren moet uiterlijk de maandag na het incident binnen zijn bij de KNHB. Tot en met junioren dient het binnen negen dagen na het incident binnen te zijn bij de KNHB. Vraag altijd de speler een schriftelijke verklaring af te leggen. Maak tevens melding bij het Bestuur zodat het Bestuur direct over een straf kan nadenken. Deze straf wordt dan op het formulier vermeld. Het formulier vind je hier. Vergeet niet dat twee gele kaarten ook als twee gele kaarten moet worden opgeschreven en niet als één rode!

Stuur ook altijd een kopie van het formulier naar ons toe.
 

3. Boetes en vergoedingen voor scheidsrechters

Op de Algemene Ledenvergadering is met betrekking tot het scheidsrechtersreglement het volgende besloten:

 • De boetes voor het niet komen worden vastgesteld €15 voor senioren en €7,50 voor junioren.
 • De vergoedingen voor vervangende scheidsrechters worden €13 voor senioren en €6,50 voor junioren.
 • Waarschuwingen en/of schorsingen en boetes worden door de scheidsrechtercommissaris, namens het bestuur, per mail medegedeeld aan de niet opgekomen scheidsrechter. De boetes zullen aan het einde van het seizoen verrekend worden met de borg.

 

4. Niet komen opdagen voor fluiten en waarschuwingen

Waarschuwingen en boetes naar aanleiding van het niet komen opdagen als scheidsrechter worden per mail verstuurd.Deze waarschuwing per mail kan soms niet plaatsvinden omdat een aantal leden geen mailadres beschikbaar heeft gesteld aan Evergreen. Het niet publiceren van waarschuwingen betekent niet dat de registratie niet plaats heeft gevonden.
 

5. De scheidsrechter in de rust

Elke zaterdagscheidsrechter heeft binnen Evergreen recht op een consumptie in de rust van de wedstrijd. Om het voor het barpersoneel duidelijk te maken werken we met consumptiebonnen. Deze consumptiebonnen kunnen door de coaches worden opgehaald aan het begin van de wedstrijd. Deze kunnen ze voor of in de rust van de wedstrijd uitdelen. Mocht de coach dit vergeten zijn, vraag er naar. Het beste is als er naar wordt gevraagd voor de wedstrijd, dan heeft de coach nog tijd om ze op te halen.
 

6. Scheidsrechterspool

Met de invoering van het afkoop-systeem is het nog makkelijker om je fluitbeurt over te laten nemen.Mocht het voorkomen dat je niet in staat bent om te fluiten is er dus de mogelijkheid om deze mensen te betalen.Vergeet dan niet, dit gaat wel van jouw borg af!

Het verschil met een boete (wat financieel) hetzelfde effect heeft);je wordt niet geschorst en je hebt er weer een fluitbeurt op zitten. En het feit natuurlijk dat het team wat gefloten moet worden, gewoon zijn wedstrijd kan spelen.

Klik hier voor namen en telefoonnummers van poolscheidsrechters.
 
7. Scheidsrechtersreglement: aanwijzing, vervanging

In het scheidsrechtersreglement worden o.a. de volgende zaken m.b.t. scheidsrechters bepaald:

 • Uiterlijk maandag (gestreefd wordt naar 20.30 uur) voorafgaand aan het weekend worden de scheidsrechters opgesteld.
 • Wijzigingen in de aanwijzing kunnen nog tot uiterlijk donderdag worden aangebracht door de scheidsrechterscommissaris.
 • Tot uiterlijk zondag voorafgaand aan het weekend kun je een verhindering voor dat weekend opgeven.
 • Als je bent aangewezen en je kunt toch niet fluiten, kun je ruilen met een ander of je kunt vragen aan een poolscheidsrechter of hij/zij voor je fluit. Als je ruilt kunnen er twee dingen gebeuren:
  • Je meldt aan de scheidsrechterscommissaris met wie je ruilt. Dan wordt de fluitbeurt geschreven op naam van degene die voor je fluit.
  • Je meldt niets aan de scheidsrechterscommissaris. Dan wordt de fluitbeurt bij jou geschreven. Je kunt natuurlijk wel afspreken dat je een andere keer voor hem/haar fluit.
 • Als een poulescheidsrechter of een andere vervanger met betaling voor jou fluit, wordt de beurt wel bij jou geschreven. De scheidsrechter krijgt een vergoeding voor het fluiten. Hij laat daartoe een blauwe of gele kaart invullen, waarop tevens staat vermeld wiens fluitbeurt hij vervult.
 • Je kunt ook de fluitbeurten afkopen. Je kunt afkopen voor het hele seizoen.
 • Als je niet op komt dagen voor een fluitbeurt, zonder dat je een vervanger hebt geregeld, betaal je niet alleen een boete, maar ook telt jouw beurt niet als door jou gefloten!
 • Vanaf de B-leeftijd (leeftijd 14 jaar op peildatum 1 oktober van het lopende seizoen) ben je verplicht te fluiten. Zonder scheidsrechterskaart mag je overigens uitsluitend als spelleider bij de E-tjes en de F-jes optreden. Wel mag je indien je begonnen bent aan de cursus wedstrijden fluiten met een ervaren scheidsrechter.
 • Vanaf de B-leeftijd ben je eveneens verplicht een borgstelling te betalen. Boetes worden van de borg afgeschreven. Je bent verplicht het borgbedrag (waar nodig) m.i.v. het volgende seizoen weer aan te vullen.
 • Het aantal verplichte fluitbeurten per seizoen staat niet vast en is afhankelijk van het aantal mensen dat verplicht fluit en het aantal wedstrijden dat in een jaar wordt gespeeld. De verwachting voor het seizoen 2012 - 2013 is ca. 7 beurten per persoon. Het afkopen door mensen die niet willen fluiten leidt niet tot meer fluitbeurten voor diegenen die wel fluiten omdat het bedrag dat alle afkopers tezamen betalen, gedurende het seizoen (m.n. in de zaal en het tweede gedeelte van het veldseizoen) volledig wordt gebruikt om poulescheidsrechters op te stellen, die het totaal aantal verplicht te fluiten wedstrijden weer verminderen.
 • Het aantal verplichte fluitbeurten is voor iedereen min of meer gelijk. Kleine afwijkingen van dit gemiddelde zijn mogelijk (als het gemiddelde 6,3 wedstrijden per persoon is, zullen sommigen 6 wedstrijden fluiten en anderen 7 wedstrijden).
 • Aanwijzing van personen vindt plaats rekening houdend met ervaring & niveau, het al dan niet hebben van een kaart, opgegeven verhinderingen en voorkeuren en beschikbaarheid. Dit kan er toe leiden dat men soms een aantal malen achter elkaar wordt opgesteld en vervolgens een hele tijd weer niet.
Het volledige scheidsrechtersreglement kun je vinden onder "Documenten" en dan bij "Reglementen."
 

8. Tips ter verbetering van het fluiten

Voor vrijwel elke clubscheidsrechter geldt dat met het opvolgen van een aantal tips reeds een grote vooruitgang valt te boeken . Deze tips staan uitgebreid op de KNHB site. Doe jezelf en de door jou te fluiten teams een plezier door deze punten ter harte te nemen. Klik hier voor deze tips.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Nog geen agendapunten.


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram