header.png
 
Bestuur

AFTREDEN PENNINGMEESTER / AANSTELLEN FINANCIELE COMMISSIE

Nieuws afbeelding 12-7-2018 Beste leden,


Hierbij wil  ik jullie mededelen dat vanaf ingang van het komende seizoen een commissie aan de slag gaat die de penningmeester gaat ondersteunen met belangrijke financiële zaken. In de commissie zitten Koos Borsboom (voorzitter)  Lucas Peet, Roline Egeter, Pauline Deelen, Jeroen Knol en onze accountant.  De commissie gaat zich met ingang van direct bezig houden met de contributie heffing, jaarstukken en begroting voor de nieuwbouw. Daarnaast zal de commissie zich gaan bezighouden met het verder inrichten van LISA, Exact en ClubCollect. Belangrijk verbeterpunt zal worden het opnieuw inrichten van de gang van zaken rondom de uitbetaling van vergoedingen voor de bar, clubtrainers en arbitrage.  


Als bestuur zijn wij blij met deze ontwikkeling , omdat wij gemerkt hebben dat de taken van de penningmeester de aflopen jaren steeds complexer en omvangrijker zijn geworden. Dit heeft het vinden van een nieuwe penningmeester er niet eenvoudiger op gemaakt. Met de aankondiging van het vertrek van de huidige penningmeester Jaap Breunis na afloop van het afgelopen seizoen, was het noodzakelijk om te komen tot een herverdeling van taken.  Enerzijds om de financiële continuïteit van de vereniging te garanderen, maar ook om het penningmeesterschap dusdanig te hervormen dat de toekomstige penningmeester minder werk aan zal hebben aan administratieve zaken en zich meer kan gaan bezighouden met de statutaire taak. Dit laatste zal de komende jaren steeds belangrijker worden omdat er grote uitgaves aanstaande zijn voor onder andere de nieuwbouw kleedkamers. 


Jaap Breunis zal zich de komende maanden gaan bezighouden met het afwikkelen van het afgelopen seizoen, de overdracht naar de commissie financiële zaken en de betalingen. Zoals bekend is de bestuursfunctie van penningmeester vacant en doet het bestuur wederom een oproep aan de leden om zich voor de ALV van oktober 2018 kandidaat te stellen als penningmeester. 


Paul Luijnenburg voorzitter

Gerelateerde nieuwsberichten

AFTREDEN VOORZITTER EN SECRETARIS
SPECIALE ALV

Agenda

Nog geen agendapunten.
 
Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram