header.png
 
Accommodatie

10 vragen over de accommodatie

Nieuws afbeelding 4-12-2018

Wat een club hè. Wat een heerlijk veldseizoen. En dan straks de zaal in. In en rond de Evergreen-accommodatie is het tijdelijk wat rustiger. Maar wat heet... Voorzitter Paul Luijnenburg trekt er met de mannen van de accommodatie keihard aan om alles netjes te krijgen en te houden. We moeten alleen nog even geduld hebben want geld, geld, alles kost geld. Dus allemaal een stapje er bij en dan is er meer mogelijk. Dat kan het bestuur niet alleen. Lees dit hele verhaal eens... 

10 vragen over de accommodatie

Er was behoefte aan een nieuwe veld en een nieuw / vernieuwing van het clubhuis. We hebben het een en ander zien veranderen en dat ziet er goed uit. Wat is de stand van zaken nu?

1. Wat was het oorspronkelijke plan

Een nieuw clubhuis met kleedkamers, totale geschatte kosten 370.000 euro. Oorspronkelijke verdeling was 280.000 euro voor de kleedkamers, 90.000 euro voor de kantine. Het nieuwe het veld 1 zou parallel door de gemeente Maassluis worden aangelegd. Hiervoor waren geen kosten begroot.

2. Wat waren de werkelijke kosten?

De aanleg van het veld heeft ons niet direct geld gekost. Dat heeft de gemeente betaald, dit betalen we terug in de jaarlijkse gebruikersvergoeding. Omdat we nu een waterveld hebben is die vergoeding wel behoorlijk gestegen, waardoor we geld dat bestemd was voor het clubhuis voor een periode van 4 jaar apart moeten houden om eventuele tegenvallers qua waterverbruik en exploitatie op te kunnen vangen. We hebben we met hulp van het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken een extra grote wateropvang en terugwin installatie aangeschaft waarmee we ook regenwater van veld 2 opvangen. We hebben we ook aanpassingen die hoog nodig waren aan bestrating ook zelf betaald. Bij elkaar is hier ongeveer 40.000 euro aan besteed. Daarvan krijgen we een deel terug van het Fonds. Hoewel we definitieve cijfers nog niet hebben, lijkt de investering in de wateropvang goed uit te pakken, we hebben in seizoen 2017-2018 ongeveer 1500 m3 water verbruikt. Zonder de installatie had dit ongeveer 9.000 m3 geweest. Een besparing van meer dan 7.000 euro per jaar!

We hebben uiteindelijk 130.000 euro besteed aan de renovatie van de kantine. Een paar zaken uit de nieuwbouw hebben we intussen al wel uitgeven, waaronder het maken van een ontwerp en leges voor de bouwvergunning. Ook een deel van de geplande gebouwinstallaties van de kleedkamers is intussen aangelegd in het kantine gebouw. We hebben uiteindelijk een tijdelijk toilethok moeten huren. De laatste berekeningen komen uit op een begroting van 260.000 euro voor de nieuwbouw kleedmakers, daarin zit een subsidie van de gemeente Maassluis van 171.000 euro.


3. Hoe moest dat bekostigd worden?

De renovatie van de kantine moesten we helemaal uit eigen middelen betalen. Het was ook een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de kleedkamersubsidie. We hebben van het Schiedam Vlaardingen Fonds wel een bijdrage gekregen voor het vervangen van verouderde koelkasten, LED verlichting.

4. Wat waren de te nemen stappen?

De leden hadden in 2014 al besloten dat er een waterveld moest komen, maar het toenmalige bestuur ging ervan uit dat de gemeente Maassluis alle kosten zou dragen. Dat bleek niet het geval. Om die reden werd er besloten geld in het veld te stoppen, waarmee we een waterveld konden aanleggen. In diezelfde periode heeft het bestuur besloten om de aanleg van het veld prioriteit te geven boven de nieuwbouw. We kunnen inmiddels wel vaststellen dat het waterveld het allerfijnst is om op te spelen, maar het heeft ons wel stevige vertraging opgeleverd in de plannen rondom het clubhuis.

5. Inderdaad, het waterveld is zeker schitterend. Hoe zit het met het clubhuis?

Het clubhuis is een stuk lastiger. We hebben een aantal jaren een bouwcommissie gehad die van voorgaande besturen de opdracht hadden meegekregen om een volledig nieuw en duurzaam clubhuis te bouwen voor 600 leden. Dit terwijl we al jaren stabiel rond de 350 leden slingeren. Ook de aannames over te verwachten bedragen van de gemeente Maassluis en het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken waren te optimistisch. Het gevolg was dat we het plan tot 2 keer toe naar beneden hebben moeten bijstellen. Er is nieuw plan gemaakt, met als uitgangspunt renovatie kantine en nieuwbouw kleedkamers. In 2017 hebben we de subsidie bedragen van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en de gemeente Maassluis formeel toegezegd gekregen. Er zijn 2 aanbestedingen geweest, maar deze hebben niet geleid tot start bouw, omdat de bedragen ruim boven de beschikbare begroting lagen. Dit heeft ook te maken met de gestegen bouwprijzen.

Wat een zeer belangrijke rol speelt is de exploitatie. We maken op een aantal gebieden te veel kosten en sommige kostenposten moeten eerst structureel omlaag en de inkomsten moeten omhoog. Dat is niet iets dat je in een jaartje voor elkaar krijgt. Wat ons tegenwerkt is de trend van vrijwilligers, leden en hun houder die niet snel meer bereid zijn om zaken voor de club op te pakken. Het gevolg is dat we dit dan vervolgens uit moeten besteden. Denk hier bijvoorbeeld aan de ingehuurde trainers, de inzet van betaalde barhulpjes, het uitbesteden van de delen van de administratie en ook het onderhoud terrein en clubhuis. Tegelijk moeten de inkomsten omhoog, maar ook dat kan vaak niet in 1 keer. De gevolgen zijn al een tijdje zichtbaar, de contributies zijn geleidelijk gestegen en de prijzen aan de bar ook. Er is een afkoopregeling bar gekomen. Dat heeft zeker geholpen, maar we zijn er nog lang niet. De sponsorcommissie heeft goede stappen gemaakt met de 2 clubsponsors Vande Zanden en de Waker, maar ook daar kan zeker nog een schepje bovenop, want ook in vergelijking met andere verenigingen hebben we relatief weinig sponsorinkomsten. We denken ook aan structurele kosten besparingen die echt zoden aan de dijk zetten, zoals de inzet van LED verlichting op de velden, dit kan ons duizenden euro’s per jaar schelen. Ook het herzien van inkoop drank en stroom heeft af het veel opgeleverd, maar dit kan nog beter.

Verder zijn er ook zaken die spelen rondom het verenigingsleven. De vereniging verdient geld aan contributies, maar ook aan omzet bar en aan evenementen. Ook daar valt veel te verbeteren, want naast de terugtrekkende beweging van vrijwilligers heeft de evenementencommissie een moeizaam bestaan bij Evergreen. Er gebeurt te weinig aan grotere evenementen, daardoor missen we inkomsten en zijn we ook minder aantrekkelijk voor nieuwe leden. Als we aan de veilige kant willen zitten hebben we 400 leden nodig, onder de 300 moeten we echt gaan uitkijken. We hebben op dit moment 340 leden en zijn al een paar jaar stabiel met een relatief stabiel verloop. Dit seizoen hadden we met 5% weinig opzeggingen en uiteindelijk een netto groei van 5 %. Er is dus geen reden tot zorg, maar we kunnen ook weer niet achterover gaan leunen.

Verder proberen we ook het besef bij leden erin te krijgen dat we zuinig om moeten springen met onze middelen. Een verloren masker kost EUR 55,- een uurtje onnodig de veldverlichting aan laten staan kost EUR 15,- , een bal over het hek slaan, meenemen of kwijt maken kost EUR 5,- . In een droge periode het waterveld onnodig gebruiken kost EUR 7,- per sproei beurt aan leidingwater. Het klinkt erg kinderachtig, maar aan het eind telt het toch allemaal wel op tot een flink bedrag aan verspilling waar we allemaal aan meedoen. De leden moeten dit uiteindelijk zelf oppakken . Het alternatief is dat ze dit toch betalen via contributie, aan de bar, of we moeten als bestuur ervoor kiezen om zaken af te schaffen en te gaan bezuinigen. Dit proces kost veel tijd en gaat met vallen en opstaan. De beweging is zeker de goede kant op, maar we zijn er gewoon nog niet.

Al met al is het een veelkoppig monster, maar aan het eind kan je je geld maar 1x uitgeven.

 

6. Er is verbouwd aan het clubhuis en er staat een portocabin met toiletten, dat was vast niet het hele plan?

Nee. We werden door twee dingen verrast: De fundatie van het clubhuis was gedeeltelijk verrot en de geraamde kosten kwamen niet overeen met de opgevraagde offertes. Overal schieten (weer) bouwplannen de grond uit en technisch personeel is lastig te krijgen. Kortom, aannemers zijn schaars en hartstikke duur geworden. Begrijpelijk, maar wel een streep door onze rekening.

7. Dus de koers is bijgesteld?

Ja. We hebben besloten het clubhuis deels op te knappen, maar dat was niet wat we gepland hadden. Er waren noodreparaties nodig omdat delen van de kantine op instorten stonden. De volgorde van het hele plan moest ook aangepast worden. We zijn er altijd van uitgegaan dat eerst de kleedmakers gebouwd zouden worden en daarna pas de kantine aan de beurt zou zijn. Dat liep anders omdat de aanbestedingen niet het gewenste resultaat hadden. Gevolg was dat ook dat er wijzigingen kwamen, want bijvoorbeeld de cv-ketel moest vernieuwd worden en die zou in een later stadium bij de technische ruimte tussen clubhuis en kleedkamers komen. Die zit nu in het clubhuis, dat kon niet anders. Geen probleem, maar niet zoals we dat idealiter bedacht hadden. Omdat we de kantine eerst hebben gedaan moesten we gaan schuiven met ruimtes. Om die reden is de keuken verplaatst en nieuw opgebouwd terwijl de oude nog open was. Helaas bleek het oude wc-blok zo slecht dat het geen zin had dit in stand te houden. Toen kwam er een portocabin.

 

8. Duidelijk. Hoe nu verder?

Zoals je begrijpt is het hele plan flink opgeschud. We hebben de toiletten tijdelijk ondergebracht in een portocabin. Wat volgt is een aanpassing in de bouwplannen voor de kleedkamers en toiletten. Zoals het er nu naar uitziet komen we rond de EUR 80.000 te kort. Met de gemeente Maassluis zijn er al gesprekken geweest over een herindexering. We denken nu dat in een combinatie van deels zelf doen, aanbesteden, meer duurzame maatregelen in combinatie met subsidies en wellicht nog wat keuzes, we dit gat te kunnen dichten.

 

9. Hoe pakt dat financieel uit?

We krijgen sowieso geld van de gemeente voor de kleedkamers, dit wordt naar verwachting nog wat verhoogd. Dit is de kleedkamersubsidie zoals andere verenigingen die ook hebben gekregen. Daarnaast moeten we kijken hoe we kunnen besparen op kosten en op welke wijze we het passend kunnen maken. Dat is nog even een puzzel. Plannen maken en praten met subsidie partijen kost enorm veel tijd en we willen niet blind in een plan stappen waarvan de financiële onderbouwing nog onvoldoende is. We willen immers zorgvuldig omgaan met het geld van de vereniging, het geld van alle leden eigenlijk.

10. Welke tijdlijn hebben we nu voor ogen?

We willen nog dit jaar met een aantal aannemers aan tafel om te kijken wat we met de bijgestelde begroting kunnen realiseren. Op basis daarvan wordt een nieuw plan opgesteld. Daarna gaan we praten met de gemeente Maassluis en gaan we opnieuw aan tafel met subsidiepartijen. Op de achtergrond wordt er hard gewerkt om exploitatie begroting bij te sturen, want als we met een jaarlijks verlies ook nog eens een ambitieus bouwproject op onze schouder willen nemen zal dit bestuur zeker geen akkoord geven op nieuwbouw. Het bestuur heeft hier een grote verantwoordelijkheid in door keuzes te maken en met een betaalbaar plan te komen. Er is echter veel meer inzet van leden nodig om de nieuwbouw voor elkaar te krijgen. Dat zit op allerlei gebieden. Dat is nu volstrekt onder de maat. Helaas is het om die reden nu niet mogelijk om een goede datum af te geven. We hopen begin 2019 meer te weten.

Agenda

26-7 SIX-A-SIDE


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram