header.png
 
Ledenadministratie

Opzeggen lidmaatschap

19-4-2019

Beste leden,

Het huidige seizoen duurt nog wel even, maar achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het volgende seizoen al in volle gang. Dat betekent ook dat er al hard gewerkt wordt aan de nieuwe teamindelingen. Om de definitieve teamindelingen op tijd klaar te hebben voor de deadline waarop deze aan de bond doorgegeven moeten worden, moeten leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dit uiterlijk op 15 mei 2019 doen.

Opzeggen kan door een mail te sturen naar [email protected] of door een brief te sturen naar:

MHV Evergreen
t.a.v. de ledenadministratie
Vijzelmolen 8
3146 CH Maassluis

Leden die opgezegd hebben worden niet meer ingedeeld voor volgend seizoen. Teams met te weinig ingeschreven spelers worden niet meer opgegeven bij de bond.

Bij opzeggen na 15 mei geldt de volgende regeling:

 

  • Wordt opgezegd na 15 mei en vóór 11 juni dan is een boetebedrag van € 25,= verschuldigd.
  • Bij opzeggen op of na 11 juni en vóór 1 augustus, wordt een boete opgelegd van 25% van de contributie voor het afgelopen seizoen.
  • Bij opzeggen op of na 1 augustus, dus wanneer competitie reeds gaande is of in ieder geval de KNHB al bezig is met de poule-indelingen, geldt een boetebedrag van 100% van de contributie van dat seizoen.

 

De opzegging wordt pas verwerkt in de ledenadministratie als alle financiële verplichtingen, inclusief bovenstaande boetes, zijn voldaan. Leden kunnen niet ingeschreven worden bij een andere vereniging voordat de uitschrijving bij Evergreen is voltooid. Wij verwijzen hierbij naar het KNHB-bondsreglement:

Overgang van een speler naar een andere vereniging beëindigt de speelgerechtigdheid van de speler bij de te verlaten vereniging. Overgang kan alleen geschieden als de betrokkene aan zijn financiële verplichtingen bij de te verlaten vereniging heeft voldaan, hetgeen dient te blijken uit een door de speler bij de aanmelding bij de nieuwe vereniging over te leggen schriftelijke verklaring van de te verlaten vereniging.

Alleen in bijzondere omstandigheden kan hier door het Bestuur van MHV Evergreen van worden afgeweken.

Agenda

Nog geen agendapunten.
 
Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram