header.png
 
Bestuur

MHV Evergreen rookvrij

Nieuws afbeelding 26-6-2019

Onze vereniging is een belangrijke omgeving in het leven van onze jeugdleden. Buiten wordt vaak nog in het zicht van kinderen gerookt, zoals langs de lijn.
 
Zien roken, doet roken. Een rookvrije vereniging geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken.
 
Daarom heeft het bestuur in november 2018 besloten om vanaf 1 september 2019 het roken op het terrein van Evergreen te beperken.
 
Dit betekent dat roken op het terrein verboden is, behoudens de plaats die door het bestuur daarvoor is toegewezen. Op termijn zullen we overgaan tot een volledig rookvrije club.
 
Plaats: Het is uitsluitend nog toegestaan om te roken bij de rookpaal, deze zal geplaatst worden aan de rand van de fietsenstalling, achter de heg.
 
Het Bestuur

Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram