header.png
 
Bestuur

Rookbeleid MHV Evergreen

Nieuws afbeelding 6-9-2019

Beste leden en familie,

In november 2018 heeft het bestuur besloten om vanaf 1 september 2019 het roken op het terrein van Evergreen te beperken.

Op woensdag 3 juli 2019 is er tijdens de Algemene Ledenvergadering voorgesteld om het roken per 1 september 2019 te verbieden, van maandag t/m zaterdag op het gehele terrein. Roken is alleen nog toegestaan in het bushokje aan de rand van de fietsenstalling, achter de heg en op zondag de gehele dag. Mits de peuken worden opgeruimd!

Dit voorstel is d.m.v. stemming goedgekeurd tijdens de ALV.

Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw medewerking, alvast bij voorbaat dank!

Het Bestuur

Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram