header.png
 
Accommodatie

Helpende handjes gezocht

Nieuws afbeelding 27-4-2020

Beste allemaal,


Het zijn onzekere tijden en na zeven weken thuis blijven, willen we allemaal graag weer naar buiten en gaan bewegen.

Hopelijk mogen we het terrein deze zomer weer gebruiken voor sport. Dan moeten we daar wel klaar voor zijn. We denken ook dat er de komende tijd meer dan normaal behoefte is in Maassluis aan sport en buiten bewegen. Daarom willen we graag ook plannen voor de zomer maken, want het zou toch zonde zijn als we naast een verloren competitie ook nog de hele zomer alleen achter een gesloten hek naar ons vernieuwde clubhuis kunnen kijken! 


Het bestuur van Evergreen wil een activiteitenprogramma voor de zomer maken.  

We merken ook dat er leden zijn die momenteel met/zonder werk thuis zitten, en die graag weer eens wat zouden willen doen. En ook de kilo’s vliegen eraan bij het thuis zitten. Dat is jammer, want er is bij Evergreen voldoende te doen en het terrein is groot genoeg om veilig te kunnen bewegen en te werken, bijvoorbeeld door het terrein op orde te krijgen. 


We willen nogmaals benadrukken dat er geen sprake kan zijn van sport op het terrein zolang de lockdown duurt en dat we alle maatregelen zullen nemen om de verspreiding van het Covid-19 virus te vermijden, gedurende de crisis, maar ook daarna. Ook gedurende de lockdown willen we het veilig houden, dus om die reden hanteren we dan ook een beperking van maximaal 3 personen tegelijk op het terrein.


Nu de nieuwbouw van de kleedkamers al ver is gevorderd en de oplevering op 12 mei a.s. nog steeds op schema loopt, kunnen we juist nu prima hulp gebruiken bij het gereed maken van het gebouw en het terrein voor gebruik. Zoals een aantal van jullie al hebben gezien worden groenstroken rondom het clubhuis en velden op dit moment al ontdaan van overbodig riet en onkruid zodat ons mooie vernieuwde clubhuis en sponsorborden straks ook vanaf de weg en oprit goed te zien zijn. Dit doen we intussen zelf met een nieuwe enthousiaste groep leden, maar extra handjes zijn van harte welkom. 


 

Hierbij willen wij een oproep aan de leden doen om de komende periode te helpen met de volgende activiteiten: 


 

- onderhouden groenstroken (maaien, riet verwijderen, kale plekken inzaaien, borders beplanten en nat houden);

- schoonspuiten vuilnisbakken en containers;

- zomerprogramma: ideeën verzamelen en plannen maken;

- schoonmaken kleedkamer gebouw na oplevering; 

- schoonmaken en opruimen clubhuis & keuken. Bouwstof verwijderen en grondig reinigen;

- hygiëne na Covid-19: ideeën verzamelen en uitvoeren;

- openingsfeest vernieuwde clubhuis;

- inruimen van trainingsmaterialen in locker ruimte;

- sponsordoeken nakijken en waar nodig opnieuw vastzetten;

- plannen maken voor meubilair clubhuis en terras; 

- EHBO-trommels nakijken en aanvullen;

- helpen met sponsoren werven of een fundraising organiseren;

- adopteer een bestaande sponsoractie (Vriendenloterij, Grote Clubactie, Kopen voor je club) en haal extra geld op voor inrichting; 

- barbezetting bij activiteiten de hele zomer door. 


Help ook je club door de crisis heen en laat wat van je horen! Stuur een mail naar [email protected] of [email protected] Voor werkzaamheden op het terrein, a.u.b. eerst contact opnemen met de Terrein Beheerder Martijn van Valderen of met Raymond Bakker (accommodatie).

 
Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01