header.png
 
 
Bestuur

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Nieuws afbeelding 23-6-2020 Naast het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er nu ook het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, zodat ook zij die in een lastige financiële situatie zitten, toch kunnen sporten!

Zie het onderstaande bericht:

Wil jij deelnemen aan sport en cultuur?🙃

…Maar is hier thuis geen geld voor?

Het Volwassenenfonds helpt. Wij zorgen ervoor dat het lesgeld en/of de materialen voor de sportvereniging of culturele instelling worden betaald voor volwassenen (18+ jaar)!

Ontdek op de website of jouw GEMEENTE is aangehaakt en HOE je een AANVRAAG doet -> www.volwassenenfonds.nl.

Sport en cultuur, voor iedereen die wel een financieel steuntje in de rug kan gebruiken! 🙌


Agenda

Nog geen agendapunten.
Rabobank  

Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01