header.png
 
 
Clubnieuws

Update financiële situatie MHV-Evergreen

19-2-2021
Beste leden,

Zoals in de laatste Greenshot aangegeven zitten wij momenteel in een lastig financieel pakket. Door ons recente nieuwe clubhuis en het wegvallen van de barinkomsten lijkt het erop dat, als niets verandert, de liquiditeiten ontoereikend zijn. 

Dit is geen geheim, alleen nog niet bekend gemaakt binnen de vereniging. Middels deze brief wil ik dat alsnog doen. Met een tekort aan liquiditeit wordt bedoeld dat wij niet genoeg geld op de bankrekening hebben om tot de volgende contributieronde uit te geven wat nodig is. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat wij
moeten schrappen in sommige activiteiten om de rekeningen te blijven betalen. Het tekort aan liquiditeit komt voort uit meerkosten van de nieuwbouw en het wegvallen van de barinkomsten.

Gezien het positieve resultaat wat wij, waarschijnlijk ook dit jaar, draaien geniet het schrappen van activiteiten niet de voorkeur. Het bestuur heeft daarom vorige week met de gemeente een gesprek gehad om een uitstel (geen afstel) van huur te bespreken. Dit was een positief gesprek en alles lijkt erop dat wij dit seizoen niet hoeven te bezuinigen op hockeyactiviteiten. Wel wil ik alle leden op het hart drukken dat elke euro telt. Jullie kunnen hiermee helpen door geen onnodige kosten te maken, je contributie op tijd te betalen, meewerken aan de baromzet (als dit weer kan) en eventueel wat te doneren.

Dit is natuurlijk geen goed nieuws maar het betekent zeker niet hetzelfde als failliet zijn. De vereniging draait zelfs dit jaar nog zwarte cijfers, maar door investeringen die niet uit te stellen zijn komen wij geld tekort. De verwachting is dat wij dit tekort volgend seizoen weer in kunnen lopen als de bar open kan.

Ik hoop jullie hiermee geïnformeerd te hebben. Vragen kunnen altijd gesteld worden en oplossingen zijn natuurlijk nog beter.

Hopelijk tot snel op het hockeyveld.

Namens het bestuur,
Lucas Peet, penningmeesterAgenda

Nog geen agendapunten.
Rabobank  Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01