header.png
 
 
Bestuur

ALV 6 juni a.s.

1-6-2023
Beste Evergreeners,

Komende dinsdag 6 juni starten we om 20:00 uur (19:30 uur inloop) met de ALV. Wij als bestuur doen dan een contributievoorstel. Dit voorstel, samen met de agenda, zijn te vinden op de website. Na het inloggen met je lidnummer en wachtwoord ga je naar Club, Documenten en dan het kopje Algemene Ledenvergadering. Voorafgaande de ALV uploaden we de beleidsstukken die we gaan bespreken.

Naast deze jaarlijkse noodzakelijkheden, bespreken we ook een aantal kritische onderwerpen en beleidsvoorstellen. Een aantal veranderingen zal elk lid aangaan. Ook blijft het gebrek aan betrokken vrijwilligers een flinke uitdaging. Een uitdaging waar diverse problemen, laat ik het toch zo stellen, uit voortvloeien. Een combinatie van veel kleine en een paar grotere taken krijgt te weinig aandacht. Hierdoor houden we de club redelijk draaiende, maar blijven noodzakelijke veranderingen voor de lange termijn uit. Veranderingen die de continuïteit van een vereniging moeten borgen. Het zijn geen Evergreen problemen, maar een veranderende maatschappij.

Daarom de oproep, en dat is eigenlijk het minimale, om aanwezig te zijn op 6 juni. Ik kan op veel vragen geen antwoord geven, in het beste geval mijn visie. Maar meer mensen zullen hun schouders eronder moeten zetten om de last te verdelen. Een last die daarmee een vreugd kan worden, het verenigingsleven kan veel positiviteit bieden.

Namens het bestuur,
Jannick Breunis
Rabobank  

Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01