header.png
 
 

Commissies/vrijwilligers

Bestuur
Vacature Voorzitter
Dirk Deelen Penningmeester
Albert Pronk Algemeen Lid
Harmen van der Schaar Algemeen Lid
Jannick Breunis Hoofd Hockeytechnische Zaken
Commissies vallend onder Voorzitter
Materiaal
Vacature Algemeen Lid
Suzanne Boeckx Algemeen Lid
Vertrouwenscommissie
Leon Barendregt Vertrouwenscontactpersoon intern (mannelijk)
Vacature Vertrouwenscontactpersoon intern (vrouwelijk)
Commissies vallend onder Secretaris
Vacature Algemeen Lid
Vacature Algemeen Lid Jongste Jeugd Commissie
Vacature Algemeen Lid Jongste Jeugd Commissie
Peter Van Velzen Algemeen Lid Jongste Jeugd Commissie
Arbitrage
Robert de Jong Hoofd Arbitrage
Communicatie en Sociale Media
Thérèse van 't Wout Algemeen Lid
Sponsorcommissie
Martin van t Hoff Algemeen Lid
Wedstrijdsecretariaat
Sophie Klok Wedstrijdsecretaris
Zaalhockey
Sophie Klok Wedstrijdsecretaris
Commissies vallend onder Penningmeester
Commissie Geldzaken
Vacature Algemeen Lid
Pauline Deelen Algemeen Lid
Ledenadministratie
Iris Egeter Ledenadministratie
Accomodatie
Bar
Paul Luijnenburg Hoofd Bar
Annemarie Becx Barindeling
Naomi Munnikes Lid Inkoop bar
Senna Gabreëls Lid Inkoop bar
Evenementen
Vacature Coördinator evenementen
Gebouw
Raymond Patrick Bakker Hoofd gebouwbeheer Gebouwbeheer
Raymond Patrick Bakker Toegang gebouw en terrein Gebouwbeheer
Paul Luijnenburg Toegang gebouw en terrein Gebouwbeheer
Vacature Coördinator schoonmaak Gebouwbeheer
Koos Borsboom Algemeen Lid Gebouwbeheer
Keuken
Paul Luijnenburg Hoofd keuken
Paul Luijnenburg Lid Inkoop keuken
Terrein
Paul Luijnenburg Hoofd terrein
Xavier van Lummel Algemeen Lid
Peter Roos Algemeen Lid
Vacature Algemeen Lid
Jaap Breunis Algemeen Lid Afval
Terrein Beheer en Onderhoud
Raymond Patrick Bakker Algemeen Lid
Commissies vallend onder Algemeen Bestuurslid
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen commissie
Lianne de Jong Lighthockey Coördinator
Technische Commissie
Vacature Jongste Jeugd coordinator
Vacature Lid TC Jongste Jeugd
Vacature Hoofd Hockeytechnische Zaken
Zaalhockey
Louise van Marle Zaal coordinator
Commissies vallend onder ALV
Financiële Commissie
Leo Bergen Henegouwen Algemeen Lid
Marc van Putten Algemeen Lid

Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01