header.png
 

Opzeggen lidmaatschap

Als het kan, zien we je graag terug

Je zult een goede reden hebben om op te zeggen. Eerst komt er een officieel gedeelte. Alleen lees ook a.u.b. het laatste stuk van deze pagina.

Indien een lid wil opzeggen, dient dit minimaal vier weken voor het einde van het nieuwe seizoen gedaan te worden, dus uiterlijk 31 mei van het betreffende jaar. Bij opzeggen na deze datum geldt de volgende regeling:

  • Wordt opgezegd na 31 mei en vóór 13 juni dan is een boetebedrag van € 25,= verschuldigd.
  • Bij opzeggen na 13 juni en vóór 1 augustus, wordt een boete opgelegd van 25% van de contributie voor het afgelopen seizoen.
  • Bij opzeggen op of na 1 augustus, dus wanneer competitie reeds gaande is of in ieder geval de indelingen al hebben plaatsgevonden en de teams bij de KNHB opgegeven, geldt een boetebedrag van 100% van de contributie van dat seizoen.

De opzegging wordt pas verwerkt in de ledenadministratie als alle financiële verplichtingen, inclusief bovenstaande boetes, zijn voldaan.

Wij verwijzen hierbij naar het KNHB-bondsreglement wat stelt:
Overgang van een speler naar een andere vereniging beëindigt de speelgerechtigdheid van de speler bij de te verlaten vereniging. Overgang kan alleen geschieden als de betrokkene aan zijn financiële verplichtingen bij de te verlaten vereniging heeft voldaan, hetgeen dient te blijken uit een door de speler bij de aanmelding bij de nieuwe vereniging over te leggen schriftelijke verklaring van de te verlaten vereniging. De speler is in hetzelfde seizoen niet-speelgerechtigd om uit te komen voor een vereniging die hij in dat seizoen heeft verlaten.

Leden die naar een andere vereniging willen, kunnen zonder uitschrijving van Evergreen niet ingeschreven worden
bij een andere club.

Alleen in bijzondere omstandigheden kan hier door het Bestuur van MHV Evergreen van worden afgeweken.

Opzeggen dient schriftelijk per brief of per email te gebeuren bij de ledenadministratie.
De opzegging is pas definitief als deze door de ledenadministratie is bevestigd. Opzeggen bij coaches, trainers, TC leden en/of Bestuur dan wel mondeling / telefonisch is niet geldig.

Adres ledenadministratie:

MHV Evergreen
t.a.v. de ledenadministratie p/a Vijzelmolen 8
3146 CH Maassluis

Emailadres: [email protected]

Eenmaal een Evergreener altijd een Evergreener. Dus als je groene hart weer aan het mooie spelletje hockey denkt, ben je uiteraard altijd welkom. En je hoeft geen inschrijfgeld te betalen.
Dank je wel dat je bij ons lid was en vergeet het niet... we zien je graag terug!
 

Agenda

Nog geen agendapunten.


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram