header.png
 

Informatie Fit hockey

Wat is fithockey

De ouderen van nu zijn fitte senioren die midden in het leven staan en willen bewegen, ieder naar eigen kunnen. Fithockey is afgeleid van het standaard hockey. De verschillen zijn dat de bal zacht is, dat de stick vervangen is door een lichte kunststof stick of knots en dat de spelregels zijn aangepast. Met als gevolg, dat er weinig blessure risico is en dat iedereen naar eigen kunnen de intensiteit kan bepalen.

Fithockey is daarom bij uitstek geschikt voor senioren boven de 50 jaar. De combinatie van veilig bewegen in teamverband, buiten sporten, sociale contacten en plezier maken is een garantie voor een, lichamelijk en geestelijk, nuttige en prettige tijdspassering.

De meerwaarde van fithockey kan aangegeven worden in de volgende drie wezenlijke onderdelen:
  • Buiten Bewegen, waarbij veel spieren- en lichaamsfuncties bijzondere aandacht krijgen. Er wordt door het buitensporten extra vitamine D aangemaakt, wat altijd goed is voor onze botten. Elke Fithockeytraining begint met een warming-up en eindigt met een cooling-down. De oefeningen hierbij zijn specifiek gericht op het soepel houden van spieren en gewrichten, zonder dat het een zware belasting is voor de deelnemers. Al deze oefeningen komen tevens ten goede aan het functioneren van hart en longen.
  • Het Spelelement, dat gebaseerd is op de hockeysport. Naast oefeningen met stick en bal wordt er altijd, onder begeleiding, ruim tijd besteed aan een partijtje. Steeds blijkt weer dat de deelnemers dat erg leuk vinden. De mens heeft nou eenmaal een zekere mate van competitiedrang. Het fijne van Fithockey is ook, dat de aangepaste spelregels bevorderen dat iedereen aan de bal komt, onafhankelijk van zijn/haar kunnen.
  • Prettige Sociale contacten; door de manier van trainen worden deze absoluut bevorderd. Al snel kent iedereen elkaar bij naam en ontstaat een heel ontspannen sfeer. Na de training wordt altijd nog tijd genomen om gezamenlijk een kopje koffie of thee te drinken. Door alle deelnemers wordt dit als een prettige afsluiting ervaren.
Door een klik op deze link kan een video bekeken worden, die een goede indruk geeft wat fithockey inhoudt. Bij Evergreen wordt fithockey gespeeld op dinsdagochtend van 10 tot 11 uur. Bij de begeleiding wordt goed gelet op het individuele kunnen van de deelnemers, zodat het toch al lage risico van blessure verder afneemt. Doorgaans zijn er geen belemmeringen door lichamelijke ongemakken. Als iemand iets mankeert of gemankeerd heeft, waardoor mogelijk lichamelijke problemen zouden kunnen ontstaan, dan is het verstandig om de begeleider daarvan in kennis te stellen

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via [email protected]


 

Agenda

Nog geen agendapunten.


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram