header.png
 
 

Start "De maand van de ontmoeting"

zondag 1 oktober 2023   |   12:30 - 18:00   |   clubhuis + velden Evergreen,veld Evergreen

Kick-off van "de maand van de ontmoeting”

Zondag 1 oktober a.s. bij MHV Evergreen


Programma


12.30 uur Ontvangst deelnemers


13.00 uur Officiële opening

· Welkomstwoord door MHV Evergreen

· Woordje van wethouder, waarom deze "ontmoeting” en het belang van "bewegen”, vooral ook voor 50 plussers

· Toelichting op het programma en de gang van zaken

13.15 uur Gezamenlijke Warming-up, o.l.v. Motivated People

13.30 uur Sport- en beweegactiviteiten door meerdere verenigingen en sportgroepen, waarvoor alle deelnemers worden uitgenodigd om mee te doen. Alle activiteiten worden zodanig georganiseerd dat iedereen er naar eigen kunnen aan mee kan doen.

16.00 uur Gezamenlijke Cooling-down o.l.v. Motivated People, waarna afsluitend woordje door de wethouder.

Daarna een "derde helft” met een hapje en een drankje.

Gedurende de gehele middag zijn er meerdere mogelijkheden om informatie te verkrijgen over de mogelijkheden van sporten en bewegen in Maassluis, speciaal voor 50 plussers.

Voor meer informatie over de kick-off kijk op www.samenzijnwijmaassluis.nl/de maand van de ontmoeting

Ruitenburg  
Rabobank  


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01