header.png
 
Bestuur

AFTELLEN VOOR DE NIEUWBOUW

Nieuws afbeelding 24-5-2019 Beste leden,

Het is al weer een tijdje geleden dat er een nieuws is gemeld over de nieuwbouw kleedkamers voor Evergreen.

De stand van zaken op dit moment is, dat we offertes hebben van 2 aanbieders die  kunnen en willen bouwen. De offertes passen beiden binnen de raambegroting, die intussen ook al door het bestuur en de commissie financiĆ«n is goedgekeurd. Belangrijkste is, dat wij in afwachting zijn van de toekenning van de  zogenaamde BOSA subsidie van de landelijke overheid. De BOSA subsidie ( stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accomodaties) is op 25 maart 2019 ingediend en heeft een doorlooptijd van maximaal 13 weken voordat deze wel of niet wordt toegekend. We zitten nu in week 8.  Het gevraagde bedrag is minimaal  €76.000 en maximaal €95.000. Het maximale bedrag wordt toegekend als het ministerie alle genomen maatregelen op gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid voor gehandicapten die het bestuur heeft voorzien, accepteert. Het minimale bedrag is alleen afhankelijk van het jaarbudget dat het Ministerie ter beschikking heeft gesteld voor 2019. 

De voorbereidingen zijn intussen ook zover, dat zodra wij bericht krijgen van het Ministerie, we gelijk aan de slag kunnen. 

Ook is er een toezegging van de gemeente Maassluis om de toegekende kleedkamer subsidie te herzien, conform dezelfde afspraken als bij MSV'71 zijn toegepast. Hier volgt binnenkort nog nadere afstemming over met de Wethouder en de afdeling sportzaken van de gemeente Maassluis. 

Zodra er bericht is van het Ministerie zullen we dit z.s.m. bekendmaken en de leden uitnodigen om nader kennis te nemen van de plannen. Zoals het er nu naar uitziet zal dit in de eerste week van juli plaatsvinden. Dan zal het bestuur ook bekend maken wanneer en hoe de sloop van het oude kleedkamergebouw zal plaatsvinden en zal ook de aannemer voorgesteld worden. Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwbouw  grotendeels in de zomervakantie gaan plaatsvinden, maar het is niet uitgesloten dat er tijdens de laatste weken van het huidige seizoen en/of aanvang van het komende seizoen nog hinder zal zijn. 

De totale investering bedraagt €395.000,- (inclusief BTW). Daarvoor krijgen we dan een nieuw kleedkamergebouw, een terrasoverkapping, zonnepanelen en wordt ook de bestrating aan de terras kant opnieuw aangelegd. 

Het bestuur heeft de investeringen voor inrichting van het kleedkamer- en kantinegebouw nog in beraad, totdat bekend is hoe de begroting er definitief voor staat. Vooralsnog is er geen geld beschikbaar gesteld voor de vervanging van de keeperslockers, nieuw meubilair kleedkamers, kantine, teamkamers en het terras etc. 

Wij doen bij deze een oproep aan de leden om zelf met initiatieven te komen, bijvoorbeeld door hier sponsors voor te zoeken of evenementen te organiseren waarmee deze doelen gerealiseerd kunnen worden. Initiatieven kunnen gemeld worden bij de  sponsorcommissie ([email protected]). 

Het bestuur,

Raymond, Jaap, Paul

Gerelateerde nieuwsberichten

AFTREDEN VOORZITTER EN SECRETARIS
SPECIALE ALV

Agenda

Nog geen agendapunten.
 
Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
010-5912097
[email protected]

Postadres
Postbus 289
3140 AG Maassluis
KvK nummer 24339675

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01

Instagram