header.png
 
 
Bestuur

openstaande vacatures

8-5-2022

 

Beste leden,

 

Zoals reeds eerder vermeld in de laatste greenshot hebben wij op dit moment een aantal openstaande vacatures binnen onze vereniging.

Het betreft de volgende functies:

 

Penningmeester

Op dit moment hebben wij nog steeds geen penningmeester gevonden. Voor deze vrijwilligersfunctie hoef je echt geen financiƫle achtergrond te hebben, zolang je maar enigszins bedrijfskundig inzicht hebt en vooral zin hebt om een bijdrage te leveren aan de club in een enthousiast en gezellig bestuur.

 

Wedstrijdsecretaris

Aan het einde van het seizoen stopt wedstrijdsecretaris Jaap van Loon met zijn werkzaamheden. We zijn dus op zoek naar een organisator met improvisatietalenten en feeling voor de wedstrijdteams. Tijdsbesteding is moeilijk in te schatten. Als alles soepel verloopt ben je een kwartiertje per week kwijt en aan het begin van elke periode 1-2 uur, maar zodra er afgelastingen komen, kan het soms meer zijn.

 

Secretaris

Mariska Vervloet zal haar functie als secretaris bij de ALV neerleggen. Hierdoor zijn we op zoek naar een actief lid die graag een steentje bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging. De rol van een secretaris is breed en ook heel divers. Er is voldoende ruimte om hier een eigen invulling aan te geven. De secretaris is in ieder geval verantwoordelijk voor het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, en algemeen aanspreekpunt voor de vereniging. Tevens lever je een bijdrage aan een juiste besluitvorming. Je werkt intensief samen met de penningmeester en voorzitter aan diverse onderwerpen.


Ledenadministratie

Per 1 november a.s. zal Hester Warnaar stoppen met de ledenadministratie. De ledenadministratie is een zelfstandig opererende functionaris en rapporteert aan de secretaris.

Taakomschrijving: Het inschrijven van nieuwe leden en vrijwilligers, het bijhouden van de ledenstatus (zoals wijzigingen van trainingslid tot spelend lid en vice versa) en het verwerken van opzeggingen. Daarbij hoort een goede communicatie met de TC als ook de (ouders van) nieuwe leden en tevens t.b.v. de contributie-inning met de penningmeester.

Tevens verwerkt de ledenadministratie ook veranderingen in de gegevens van leden, bijvoorbeeld bij verhuizing. In geval van onduidelijkheid over de in te voeren gegevens, wordt telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de betrokkene.
Voor het correct uitvoeren van de beschreven werkzaamheden, moet je rekenen op gemiddeld 8 uur werk per maand. Aan het begin en aan het einde van het seizoen zijn 'pieken' in werkzaamheden (aan- en afmeldingen, abonnementen)


Schoonmaak bar/keuken

Na 5 jaar ervoor gezorgd te hebben dat de bar en keuken en spik en span uitzien, stopt Herma Assenberg hier per 1 juli a.s. mee. Incidenteel pakte zij het geheel van het (oude) clubhuis aan. Voor de nieuwbouw hebben wij een schoonmaakbedrijf in dienst. Wie heeft er wekelijks wat tijd over om ervoor te zorgen dat de bar en keuken er wekelijks spik en span uit blijven zien?

  

Doordat het bestuur niet compleet is wegens het ontbreken van een secretaris en penningmeester, voldoet het niet aan de statuten van de vereniging. Voor wat betreft de functies van secretaris en penningmeester is het dus dermate belangrijk dat er vrijwilligers worden gevonden, of tenminste voor 1 van de 2 functies, zodat onze vereniging weer voldoet aan de regels van de statuten. De leden dienen tijdens de ALV goedkeuring te geven aan eventuele aspirant-bestuursleden voor één van de functies.

 

Voor meer informatie over de inhoud van bovenstaande functies kun je contact opnemen via [email protected] of kom naar de ALV op maandag 23 mei a.s. Wij kunnen je hier dan meer over vertellen. Inloop is vanaf 19.15 uur, de vergadering start om 19.30 uur.

 

Agenda en voorstellen, waarbij voorstel over de missie, visie en kernwaarden van het bestuur, zullen tijdig worden gepubliceerd op de website. Lijkt het je het leuk om als eerste deze visie gepresenteerd te krijgen, om nog puntjes op de i te zetten? Reageer dan vooral op deze mail of naar [email protected]


Met vriendelijke groet,

Jasper van Blitterswijk (voorzitter)
Denise Knol (algemeen bestuurslid)
Mariska Vervloet (secretaris tot aan de ALV)

 


 

Gerelateerde nieuwsberichten

Greenshot april 2022
Rabobank  

Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01