header.png
 
 
Bestuur

contributienota's

Nieuws afbeelding 21-9-2022
Beste leden,

Vandaag zijn de contributie nota’s verstuurd. Deze worden verstuurd naar het eerste mailadres in Lisa. Mogelijk is dit het mailadres van uw kind.

Mocht u niks hebben ontvangen, vragen hebben of er is per abuis een verkeerd bedrag gerekend, mail dan naar [email protected] of stuur een bericht via club collect.

Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01