header.png
 
 
Bestuur

opzegging lidmaatschap

Nieuws afbeelding 25-4-2023

Beste leden,

Het hockeyseizoen loopt langzaam weer ten einde en we zijn inmiddels weer gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Mochten er leden voornemens zijn hun lidmaatschap te willen opzeggen, dan dient dit als volgt te gebeuren:

Schriftelijk per email bij de ledenadministratie ([email protected]).

De opzegging is pas definitief als deze door de ledenadministratie is bevestigd. Opzeggen bij coaches, trainers, TC leden en/of Bestuur dan wel mondeling / telefonisch is niet geldig.

Indien een lid wil opzeggen, dan dient dit uiterlijk 21 mei (junioren) of 23 juni (senioren) gedaante worden. Bij opzeggen na deze datum geldt de volgende regeling:

- Wordt opgezegd na de uiterlijke datum maar voor 1 juli dan is een boetebedrag van € 30 verschuldigd.

- Bij opzeggen op of na 1 juli en vóór 20 augustus, wordt een boete opgelegd van 25% van de contributie voor het afgelopen seizoen.

- Bij opzeggen op of na 20 augustus, dus wanneer competitie reeds gaande is of in ieder geval de indelingen al hebben plaatsgevonden en de teams bij de KNHB opgegeven, geldt een boetebedrag van 100% van de contributie van dat seizoen.


De opzegging wordt pas verwerkt in de ledenadministratie als alle financiële verplichtingen, inclusief bovenstaande boetes, zijn voldaan.

Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leden gewoon lekker blijven hockeyen.

 

Agenda

4-10 Fithockey toernooi
Ruitenburg  
Rabobank  


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01