header.png
 
 
Bestuur

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Nieuws afbeelding 4-5-2023
Beste leden,

Op dinsdag 6 juni a.s. zal er een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
We vragen jullie om deze datum alvast in jullie agenda te zetten.

Inloop vanaf 19.30 uur, we starten om 20.00 uur.

De agenda en eventuele andere informatie volgen zo spoedig mogelijk.
Mocht iemand agendapunten hebben, dan kan dit gemaild worden naar [email protected].

De notulen van de laatste vergadering (21-11-2022) staan reeds op het besloten gedeelte van de website.


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01