header.png
 
 

informatie opzeggen lidmaatschap

Ledenadministratie

Mei-7 Beste leden,
 
Het hockeyseizoen loopt langzaam weer ten einde en we zijn inmiddels weer gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.   
Mochten er leden voornemens zijn hun lidmaatschap te willen opzeggen, dan dient dit als volgt te gebeuren:
 
Schriftelijk per email bij de ledenadministratie ([email protected]). De opzegging is pas definitief als deze door de ledenadministratie is bevestigd. Opzeggen bij

Lees verder


Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01